Friday, 16 April 2010

Эх дэлхийн цагт нэгдлээ

2010 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдрийн 20.30-21.30 хооронд нэг цагийн хугацаанд гэрлээ унтраах “Эх дэлхийн цаг” дэлхий нийтийн санаачилгад Улаанбаатар хот энэ жилээс нэгдэн орлоо. Энэхүү арга хэмжээний хүрээнд Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас хүн бүхэн, байгууллага бүхэн энэхүү үйл хэрэгт өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг уриалахаас гадна Сүхбаатарын талбайд лаатай үдэшийг зохион байгуулсан юм.

Бид Эх дэлхийн цагийг дэмжиж буй олон сая хүмүүсийн нэг хэсэг болж хариуцлагаа ухамсарлаж, ногоон дэлхийн төлөө нэгдэцгээлээ. Эх дэлхийн байгалийг хадгалан үлдээх үйл хэрэгт хүн бүрийн хүчин зүтгэл чухал учир хэрхэн хамгаалах талаар бодоцгооё, ашиглаагүй үедээ гэрлээ унтраацгаая, эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэл, цахилгаан хэрэгслийг худалдан авч хэрэглэн эрчим хүчээ хэмнэцгээе, эх дэлхийгээ хамгаалахын тулд өөрийн чадах зүйлээ өчүүхэн гэж гололгүй хийж эхэлцгээе!

Friday, 19 March 2010

Төсөл хэрэгжсэнээр “Шангрила-УБ”ХХК-ийн эрчим хүчний хэрэглээ 45%-аар буурлаа.

Төслийн багийнхан Central tower-т байрлах “Шангрила-УБ”ХХК-ийн ажлын байранд эрчим хүчний хэмнэлтийн төслийг өнгөрсөн оны 12 сараас хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө тухайн компаний эрчим хүчний хэрэглээ байнгын өсөлттэй байсан бөгөөд бид нар эрчим хүчний хэрэглээнд нь судалгаа хийж ЭХ хэрэглээний бүтцийг нь гаргасны үндсэн дээр тухайн байгууллагын ажилчдад мэдээлэл өгч, нөлөөллийн ажил хийж төслийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.
Төсөл хэрэгжиж эхэлснээр 2010 оны 01-р сарын хэрэглээ урд сартай харьцуулахад 45 хувиар буурсан нь альваа байгууллагын албан хаагчид эрчим хүчээ хэмнэх санал санаачлага гаргаж цахилгаан хэрэгслийг сул ажиллуулахыг хязгаарлаж чадвал хэмнэлт гаргах боломжтой гэдгийг харуулсан юм.
Бидний хүсэлтийг хүлээн авч хамтарч ажиллаж буй “Шангрила-УБ”ХХК-ийн удирдлагуудад талархаж буйгаа илэрхийлье.

Thursday, 18 March 2010

Оюутнуудад “Эрчим хүчний хэмнэлт” сэдвээр илтгэл тавилаа.

Төслийн удирдагч С.Пүрэвдаш ШУТИС-ийн ЭХИС-ийн Сэргээгдэх эрчим хүчний ангийн оюутнуудад “Ахуйн хэрэглээний эрчим хүчний хэмнэлт” сэдвээр 3-р сарын 10-ны өдөр илтгэл тавиж мэдээлэл өглөө.
Эрчим хүчний хэмнэлт нь оюутнуудын хувьд шинэ сэдэв байсан бөгөөд хэмнэлтийн ач холбогдол, эрчим хүч хэмнэх энгийн аргуудыг танилцуулж санал бодлоо солилцсон уулзалт болж өнгөрлөө.
Оюутнууд олон улсын туршлага, ололт амжилт, улайсдаг гэрлийг хэмнэлттэй гэрэлтэй харьцуулсан тооцооны үр дүн, мөн бидний хэрэгжүүлж буй төслийн талаар ихээхэн онцолж асууж байсан юм. Уулзалтын төгсгөлд өөрсдийн бэлдсэн зөвлөмж, стикерээ тарааж WWF-аас зохион байгуулж буй "Эх дэлхийн цаг" арга хэмжээнд хамтарч оролцохоор болов.
Энэ уулзалтыг зохион байгуулахад тусалсан ЭХИС-ийн СЭХ-ний багш Батжаргалд талархал илэрхийлье.

Айл өрхүүдийн улайсдаг гэрлийг эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлээр солилоо.

  • “Ахуйн хэрэглээний эð÷èì õ¿÷íèé õýìíýëò” төслийн багийнхан 3-р сарын 05-ны өдөр СБД-ийн 10 хороо, 7 хороолол, 26 тоот байшингийн 35 айë ºðõүүдийн улайсдаг гэрлийг /100 Вт/ 85 хувийн эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрлээр /15 Вт/ солиж, амьдралдаа хэрэгжүүлэх дадлыг хэвшүүлэх зорилгоор эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж, стикер тарааж хэмнэлтийн ач холбогдлын талаарх мэдээлэл хүргэлээ.
  • Мөн төслийн үйл ажиллагааг 03-р сарын 08-ны өдрийн 18:30 цагт МҮОНТ-ийн “Нийгэм, эдийн засаг теле сэтгүүл” нэвтрүүлгээр олон нийтэд хүргэж сурталчиллаа. Ирэх сараас дээрх айл өрхүүдийн цахилгаан хэрэглээ буурч төслийн үр дүн амжилттай гарч эхэлснээр зөвхөн айл өрхүүдийн мөнгөнд хэмнэлттэйгээс гадна, байгаль орчны бохирдлыг багасгаж, эрүүл мэндээ хамгаалж, өөрийн болон үр хүүхдийнхээ ирээдүйд үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм.
    Энэ энгийн мөртлөө ухаалаг дадал гэр бүлийн гишүүдээр дамжин нийтийн дунд тархаж, гарах үр дүн нь хэмжээлшгүй их юм.

Төслийн товч танилцуулга

Çîðèã ñàíãèéí “Çàëóó Ëèäåð-7” õºòºëáºðèéí “Синержи” áàã ýð÷èì õ¿÷èéã ¿ð àøèãòàé, õýìíýëòòýé çàðöóóëàõ ýíãèéí àðãûã õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ, àìüäðàëäàà õýðýãæ¿¿ëýõ äàäëûã õýâø¿¿ëýõ çîðèëãîîð “Ахуйн хэрэглээний эð÷èì õ¿÷íèé õýìíýëò” òºñëèéã Óлаанбаатар õîòын СБД-ийн 10 хороо, 7 хороолол, 26 тоот байшингийн 35 айë ºðõ, Central tower оффисын барилга гэсэн 2 обьектэд 2010 оны 1-р сарын 10-ны өдрөөс 5-р сарын 10-ны өдөр хүртэл 4 сарын хугацаанд хэрэгжүүлж байна.
Энэ хугацаанд цахилгаан эрчим хүч õýðýãëýã÷èäýä çîðèóëñàí эрчим хүч хэмнэх зөвлөмж òàðààõ, âåá õóóäñààð äàìæóóëàí ìýäýýëýë ò¿ãýýõ, îëîí íèéòèéí õýëýëö¿¿ëýã õèéõ, óóëçàëò, ñóðãàëò, олон нийтэд чиглэсэн íºëººëëèéí àæèëуудыг хийж байна. ̺í òºð çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ êîìïàíèóä, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, õóâü õ¿ì¿¿ñò ¿éë àæèëëàãààíä íýãäýõ, õóâü íýìðýý îðóóëàõûã ñàíàë áîëãîж байна.
Бèäíèé ñîíãîñîí àéë ºðõ á¿ð õýìíýëòèéí òàëààð îëîí òàëûí ìýäëýã, ìýäýýëýëòýé áîëñíîîð ýð÷èì õ¿÷íèé ¿ð àøèãòàé õýðýãëýý íýìýãäýх, цахилгааны мөнгөө хэмнэх, байгаль орчноо хамгаалахад зэрэг олон талын ач холбогдолтойгоос ãàäíà öààøèä íèéãìèéí áóñàä ñàëáàðûã õàìàð÷ ãàðàõ ¿ð ä¿í íü èë¿¿ öàð õ¿ðýýã õàìðàõ áîëíî ãýäýãò èòãýæ áàéíà.
Ýíý òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëýõ áàãèéí ãèø¿¿ä íü íèéãìèéí ººð ººð èíñòèòóòèä àæèëëàäàã. Áèçíåñ, ýð÷èì õ¿÷, ïðîãðàì õàíãàìæ, ìàðêåòèíã ìåíåæìåíò, íèéãýì, õóóëü ç¿éí çýðýã õóâèéí áîëîí îëîí óëñûí áàéãóóëëàãàä àæèëëàæ áàéãàà, èäýâõ ñàíàà÷èëãàòàé, íèéãìèéí ñàéí ñàéõíû òºëºº ººðñäèéí õóâü íýìðèéã îðóóëàõ õ¿ñýë ýðìýëçýë ä¿¿ðýí çàëóóñ þì.